Regulamin Działalności Gospodarczej Związku

Siedziba / Statut / KRS / Regon / Nip / Regulamin ZK / Regulamin Oddz. / Komisja Rewizyjna / Komisja Artystyczna
Awatar użytkownika
zpts
Posty w temacie: 1
Posty: 691
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25
Kontakt:

Regulamin Działalności Gospodarczej Związku

Post autor: zpts » 15 maja 2020, 21:32


1. Stowarzyszenie "Związek Polskich Twórców Sztuki" może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację jego celów statutowych i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z jego celami statutowymi.
5. Majątek Stowarzyszenia, poza źródłami wymienionymi w § 34 ust. 2, pochodzi również z dochodów z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji celów statutowych, o których mowa w § 6 Statutu, będzie prowadzona w następującym zakresie:
a) 58.11.Z Wydawanie książek - przedmiot przeważającej działalności;
b) 18.1 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
c) 32.1 Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów;
d) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
e) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
f) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
g) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
h) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
i) 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
j) 63.1 Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
k) 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
l) 77 Wynajem i dzierżawa;
m) 82.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
n) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
o) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.


- dochody z koncertów zorganizowanych przez Związek są przeznaczone w wysokości minimum 10% i maksimum 20 % na opłacenie kosztów własnych związku, pozostały dochód przeznaczony jest dla muzyków.

Wróć do „INFORMACJE - ADMINISTRACJA”