PLENERY I WYSTAWY

sprzedaż dzieł sztuki
Awatar użytkownika
zpts
Posty w temacie: 2
Posty: 138
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25
Kontakt:

PLENERY I WYSTAWY

Post autor: zpts » 21 kwie 2019, 20:22

GALERIA TWÓRCÓW SZTUKI od początku swojego istnienia jest sponsorem wszystkich plenerów i wystaw organizowanych przez Magdalena Sciezynską. Wszystkie relacje fotograficzne są autorstwa dr Piotra Radomskiego. kopiowanie i rozpowszechnianie na portalach internetowych jest zabronione prawem autorskim .
Rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.

Awatar użytkownika
zpts
Posty w temacie: 2
Posty: 138
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25
Kontakt:

Re: PLENERY I WYSTAWY

Post autor: zpts » 21 kwie 2019, 20:23

prawo do wizerunku

Czy uczestnik forum internetowego może skutecznie żądać od administratora usunięcia zdjęć ze swoim wizerunkiem zrobionych podczas imprezy masowej należy stwierdzić, że nie jest to możliwe w świetle art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Ustawa przewiduje w tym zakresie jednak wyjątki sprowadzające się do tego, że w pewnych sytuacjach nie jest potrzebne uzyskanie w/w zezwolenia. Jak wynika z treści art. 81 ust. 2 pkt 2, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Z brzmienia tego przepisu jasno wynika, że uczestnik forum, którego zdjęcie wykonane podczas imprezy publiczne zostało udostępnione na forum internetowym, nie może skutecznie domagać się od administratora forum jego usunięcia. Skoro ustawa w takich przypadkach (m. in publiczna impreza) nie wymaga zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, zatem działanie takie nie stanowi naruszenia dóbr osobistych.

Powyższe znajduje potwierdzenia także w judykaturze oraz doktrynie.
W orzeczeniu z 28 sierpnia 1996 r. (I ACr 341/96, OSP 1997, poz. 42; OSA 1997, nr 7-8, s. 42; "Monitor Prawniczy" 1997, nr 8, s. 318, z glosą T. Grzeszak) Sąd Apelacyjny w Łodzi zajął stanowisko, że:
"Jeżeli zdjęcie jest z publicznej imprezy, przedstawia nie tylko powoda, ale kilku mężczyzn, nie jest w dodatku zdjęciem pozowanym, lecz zrobionym w trakcie imprezy, to postać powoda stanowi jedynie szczegół ujętego na zdjęciu zdarzenia. Publikacja tego zdjęcia nie ma na celu rozpowszechniania wizerunku powoda, stąd strona pozwana nie miała obowiązku uzyskania od niego zezwolenia na publikację tego zdjęcia w celach reklamowych".
Natomiast Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 2001.12.19, I ACa 957/01, TPP 2002/3/107 podniósł, że:
"III. Dla zastosowania art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego rozstrzygające znaczenie ma ustalenie w strukturze przedstawienia relacji między wizerunkiem osoby (lub osób) a pozostałymi elementami jego treści; rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawień"
Komentarz do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904), [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2001, wyd. II.
Stosownie do art. 81 ust. 2 pkt 2 dopuszczalne jest rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół przedstawianej (np. w formie fotografii, filmu, obrazu) takiej całości, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Przepis ten umożliwia prowadzenie działalności dokumentacyjnej, sprawozdawczej, a także zapewnia wolność fotografowania wydarzeń publicznych.

ODPOWIEDZ